Elemzés

Üzemi kárelhárítás tervezése

 

Üzemi kárelhárítási tervek a 90/2007 (IV.26) Korm. szerint

Az üzemi kárelhárítási tervek célja a felkészítés a környezetkárosodással járó üzemi balesetek elleni védekezésre.

Elkészítjük, illetve felülvizsgáljuk üzemi kárelhárítási tervét!

A 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet írja le a tartalmi követelményeket és fogalmazza meg a kötelezettek körét. A 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet paralel módon kötelez mindenkit az üzemi kárelhárítási terv kidolgozására, aki egységes környezethasználati engedély (IPPC) megszerzésére is kötelezett.

Kárelhárítási terv: Fontosnak tartjuk a szakszerű felkészítést!

Talán hazánkban a téma sajnálatos aktualitása miatt nem kell részletiben indokolni, hogy miért fontos, hogy egy környezetre veszélyes anyagokkal tevékenységet végző társaság dolgozik megalapozott, végrehajtható és a társaság munkatársai számára is ismert elhárítási tervvel rendelkezzen. Vegyészeti ismeretink a veszélyeztetettség meghatározásában, katasztrófavédelmi tapasztataink az elhárítás módjának és az elhárításhoz szükséges erő-eszköz igény meghatározásában van segítségünkre.

Mit tartalmaz egy üzemi kárelhárítási terv?

A 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendlelet határozza meg a tartalmi követelményeket. A kárelhárítási terv a teljesség igénye nélkül az alábbiakat tartalmazza:

  • Meghatározza a veszélyeztetett környezeti elemeket és veszélyeztetettség mértékét
  • Meghatározza azon eseményeket, amelyek elleni védekezésre fel kell készülni
  • Riasztás és az értesítés módját káresemény bekövetkezése esetén
  • Műveleti terveket a kikerült veszélyes anyag lokalizálására
  • Kárelhárítási műveleti utasításokat
  • Erő és eszköz - számítást a szükségessé váló műveletek elvégzésére

Kárelhárítás a gyakorlatban

Akár mennyire szakszerű kárelhárítási terv is lehet hatástalan, abban az esetben, ha munkatársai annak tartalmát nem ismerik, az abban foglaltakat nem tudják végre hajtani. Partnercégünk bevonásával kárelhárítási oktatások és katasztrófavédelmi gyakorlatok tartásával tudunk segíteni a hatékony felkészülésben.